Kondygnacja parkingowa -2, wybierz miejsce postojowe.

Poziom Nr stanowiska Status lokalu Uwagi
-2 22 Umowa rezerwacyjna
-2 23 Wolne
-2 24 Wolne
-2 25 Wolne
-2 26 Wolne
-2 27 Umowa rezerwacyjna
-2 28 Umowa rezerwacyjna
-2 29 Wolne
-2 30 Umowa rezerwacyjna
-2 31 Umowa rezerwacyjna
-2 32 Umowa rezerwacyjna
-2 33 Umowa rezerwacyjna
-2 34 Umowa rezerwacyjna
-2 35 Umowa rezerwacyjna
-2 36 Umowa rezerwacyjna
-2 37 Umowa rezerwacyjna
-2 38 Umowa rezerwacyjna
-2 39 Umowa rezerwacyjna
-2 40 Umowa rezerwacyjna
-2 41 Umowa rezerwacyjna
-2 42 Umowa rezerwacyjna
-2 43 Wolne
-2 44 Wolne
-2 45 Umowa rezerwacyjna
-2 46 Wolne
-2 47 Umowa rezerwacyjna
-2 48 Wolne
-2 49 Umowa rezerwacyjna
-2 50 Umowa rezerwacyjna
-2 51 Umowa rezerwacyjna
-2 52 Umowa rezerwacyjna